[OF100018] 富国天利增长债券
加入列表
持有投资历史收益
时间区段 本证券 沪深300指数
本周涨幅 0.21% 6.93%
本月涨幅 0.91% 13.50%
上月涨幅 -0.48% 7.68%
2020年涨幅 2.92% 15.37%
2019年涨幅 7.09% 36.07%
2018年涨幅 7.45% -25.31%
2017年涨幅 0.88% 21.78%
2016年涨幅 2.91% -11.28%
2015年涨幅 11.18% 5.58%
2014年涨幅 15.80% 51.66%
2013年涨幅 -1.54% -7.65%
2012年涨幅 9.75% 7.55%
2011年涨幅 -3.46% -25.01%
2010年涨幅 7.99% -12.51%
2009年涨幅 8.94% 96.71%
2008年涨幅 3.65% -65.95%
2007年涨幅 38.71% 161.55%
2006年涨幅 27.56% 121.02%
持有投资三年增长图
正在画图,请稍候...
定投投资三年增长图
正在画图,请稍候...
查看更详细的投资模拟,熟悉投资历史效果
首页
返回
刷新